Przejdź do treści

Program „Mój Prąd” w 2021r.??

  • luxenergy 

Budżet przewidziany na dofinansowania w programie „Mój Prąd” – 1mld złotych może zostać wykorzystany w najbliższych tygodniach – najprawdopodobniej przed zakończeniem naboru drugiej edycji tj. 18.12.2020r.

Do tej pory ani NFOŚiGW, ani Ministerstwo nie informowało o możliwym przedłużeniu programu, bądź zwiększeniu budżetu. Na koniec października złożonych zostało ok 180000 wniosków, na łączną kwotę ok 900mln złotych.

Jak wynika z informacji przekazanych przez wiceministra klimatu Ireneusza Zyski, Ministerstwo Klimatu zdecydowało, że program Mój Prąd będzie kontynuowany w przyszłym roku.

Nie zostały jednak przedstawione  zasady nowego naboru. Rozważane jest rozszerzenie programu o dofinansowanie do domowych stacji ładowania samochodów elektrycznych, pomp ciepła czy magazynów energii.

 

Skontaktuj się z nami!