Polityka prywatności

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. LUX ENERGY sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych, z którym użytkownik strony internetowej może skontaktować się w sprawie przetwarzania jego danych osobowych za pomocą e-maila: kontakt@luxenergy.pl lub drogą pocztową na adres: Jasienica 291, 43-385 Jasienica.

 1. LUX ENERGY sp. z o.o. dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”).

 1. Użytkownik strony internetowej może podać
 2. LUX ENERGY sp. z o.o. następujące dane osobowe:

 1. Dane identyfikacyjne, w tym imię, numer telefonu, adres e-mail.

 1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do wysłania zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej i obsługi ww. zapytania poprzez udzielenie odpowiedzi lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług LUX ENERGY sp. z o.o.

 1. Dane osobowe podane przez użytkownika strony internetowej będą przetwarzane przez LUX ENERGY sp. z o.o. w następujących celach:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na wysłaniu zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej i obsługi ww. zapytania poprzez udzielenie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes LUX ENERGY sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Dane osobowe użytkownika strony internetowej mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz LUX ENERGY sp. z o.o., w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne LUX ENERGY sp. z o.o., z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.

 1. Dane osobowe będę przetwarzane przez LUX ENERGY sp. z o.o. przez następujący okres:

 1. przez czas niezbędny do obsługi i udzielenia odpowiedzi na dane zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy;
 2. po wycofaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez LUX ENERGY sp. z o.o.

 1. Użytkownikowi strony internetowej, przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez LUX ENERGY sp. z o.o. :

 1. prawo dostępu do treści swoich danych
 2. sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez LUX ENERGY sp. z o.o. danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.

 1. Dane osobowe użytkownika strony internetowej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 1. Dane osobowe użytkownika strony internetowej nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczeg