Przejdź do treści

Ulga termomodernizacyjna

  • luxenergy 

Zamontuj system fotowoltaiczny i otrzymaj zwrot nadpłaconego podatku do 17000zł!

Wydatki związane z zakupem i montażem systemu fotowoltaicznego uprawniają własciciela nieruchomości do obniżenia podstawy opodatkowania podczas rozliczenia PIT-u. Zgłoszenie do programu dotacyjnego Mój Prąd nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Kosztem kwalifikowanym do ulgi termomodernizacyjnej jest wartość zakupu systemu obniżona o program dotacyjny Mój Prąd.

Przykład.

Koszt instalacji wynosi 30000zł, klient zgłosił wniosek do programu Mój Prąd na kwotę 5000zł. Koszt kwalifikowany do ulgi termomodernizacyjnej to 25000zł.

Roczny dochód klienta brutto wynosi 120000zł, po skorzystaniu w ulgi termomodernizacyjnej podstawa opodatkowania zostanie obniżona do 95000zł, a klient otrzyma zwrot nadpłaconego podatku w kwocie 8000zł.

Realny koszt instalacji fotowoltaicznej o wartości 30000zł w powyższym przykładzie, wyniesie 17000zł.

Skontaktuj się z nami!